Welkom

Onze doelstelling

Wij, Stichting LeMKa, leven met kanker, hebben ten doel:

 1. de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wij trachten dat doel te bereiken door:

 1. ondersteuning te verlenen bij het optimaal houden van de kwaliteit van hun leven, aan mensen met kanker en aan hun naasten en/of aan personen die daarmee te maken hebben of hebben gehad.
 2. het aanbieden van ondersteuning aan (ex) patiënten met kanker en hun naaste omgeving;
 3. het door terzake kundige vrijwilligers - vanuit het inloophuis- aanbieden van informatie alsmede het verlenen van basis psychosociale ondersteuning aan mensen die met kanker te maken hebben;
 4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel in het bijzonder te bereiken door het aanbieden van een open huis, zijnde het "inloophuis" aan de doelgroep die woonachtig is in Kampen en wijde omgeving. Uitgangspunt van het inloophuis is dat gasten zonder afspraak of verwijzing terecht kunnen en dat daar aandacht is voor het persoonlijk verhaal van iedere gast. Tevens worden activiteiten aangeboden, welke zonder kosten of tegen een geringe vergoeding beschikbaar zijn.

De activiteiten die we tot nu toe organiseren zijn:

 • inloop
 • creatieve activiteiten zoals schilderen, bloemstukken maken, etc.
 • informatieve ochtenden verzorgd door deskundigen op het gebied van kanker en het ziekteproces
 • Yoga (ontspanningsoefeningen)
 • verwendagen

Wij ontvangen u graag aan de Noordweg 129!

Klik hier voor data en tijdstippen van alle activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Over de stichting

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding. Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creëren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.

Het woord kanker alleen al zet je leven op zijn kop. Met de diagnose kanker geconfronteerd worden, zorgt dat er zaken in het leven komen die moeilijk voor te stellen zijn voor hen die het niet meemaken. Dat zorgt er ook voor dat het soms moeilijk bespreekbaar is in de omgeving.

Het inloophuis wil in eerste instantie een plek zijn, waar alles dat ervaren wordt in dit proces bespreekbaar maakt. Het inloophuis wordt gedragen door vrijwilligers, die allen ervaringsdeskundigen zijn. Mensen die weten wat er op u afkomt en hebben ervaren wat dat met u doet. Wij bieden dan ook in eerste instantie een luisterend oor en de mogelijkheid u ervaringen uit te wisselen met mensen die weten hoe u zich voelt. Veelal betekent dat herkenning en erkenning van uw situatie. Wij horen dan ook vaak hoe fijn het is zonder schroom over het gebeuren te kunnen praten. Natuurlijk komen er ook moeilijke en pijnlijke zaken aan bod, daar is alle ruimte voor. Wij willen u echter ook ontspanning bieden en handvaten om moeilijke tijden het hoofd te bieden.

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.