Sponsoring

Stichting LeMKa drijft geheel op vrijwilligers, ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften. Om de continuïteit van ons inloophuis te kunnen waarborgen en nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien zijn bijdragen hard nodig.

Wilt u Stichting LeMKa financieel ondersteunen? Elke bijdrage, hoe groot of hoe klein ook, is van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL09 INGB 0006 2869 13

 

Omdat Stichting LeMKa een stichting met een ANBI-status is mag u uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.