Jaarverslagen

De afgelopen jaren heeft LeMKa zich voor haar doelgroep ingezet vanuit het uitgangspunt dat het inloophuis in eerste instantie een veilige plek wil zijn, waar je je kunt uiten zonder je zorgen te maken over de reactie van anderen. Een plek voor contact met elkaar, voor ontspanning en ondersteuning. Dit is op verschillende manieren gebeurd:

· Het inloophuis was elke vrijdagochtend vrij toegankelijk voor iedereen die op één of andere manier te maken heeft (gehad) met kanker.

· Er waren informatieve bijeenkomsten

· Een aantal voorbeelden van ontspannende activiteiten die zijn gehouden:

o Elke 14 dagen een ochtend aquarelleren

o Workshops Bloemschikken

o Verwendag in het Inloophuis

o Creatieve ochtenden

o Workshop schilderen door de Kamper kunstenaar Wouter Berns

 

De financiële gegevens over 2020

 

De financiële gegevens over 2018 en 2019
 

 

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.