Jaarverslagen

Ook in 2021 heeft “Stichting LeMKa, Leven Met Kanker” zich voor haar doelgroep ingezet vanuit het uitgangspunt dat het inloophuis in eerste instantie een veilige plek wil zijn, waar je je kunt uiten zonder je zorgen te maken over de reactie van anderen. Een plek voor contact met elkaar, voor ondersteuning en ontspanning.

Als gevolg van de Corona pandemie hebben we beperkt activiteiten kunnen ontplooien. Hoewel ons gebouw voldoende ruimte biedt om de Corona adviezen en maatregelen correct in acht te nemen hebben we toch gemeend terughoudend te zijn in het organiseren van activiteiten. Veel van onze gasten en vrijwilligers hebben een kwetsbare gezondheid en ter bescherming daarvan was ons gebouw het grootste deel van 2021 gesloten en waren er geen bijeenkomsten.

 

In de periodes dat het gebouw geopend was waren er de volgende activiteiten:

· Het inloophuis was elke vrijdagochtend vrij toegankelijk voor iedereen die op één of andere manier te maken heeft (gehad) met kanker.

· Er was een Herdenkingsbijeenkomst waar diegenen die ons de laatste jaren ontvallen zijn herdacht zijn.

· Een aantal voorbeelden van ontspannende activiteiten die zijn gehouden:

o Elke 14 dagen een ochtend aquarelleren

o Workshops Bloemschikken

o Yoga bijeenkomsten

 

De financiële gegevens over 2020

 

De financiële gegevens over 2021
 

 

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.