Jaarverslagen

Ook in 2022 heeft “Stichting LeMKa, Leven Met Kanker”zich voor haar doelgroep ingezet vanuit het uitgangspunt dat het inloophuis in eerste instantie een veilige plek wil zijn, waar je je kunt uiten zonder je zorgen te maken over de reactie van anderen. Een plek voor contact met elkaar, voor ondersteuning en ontspanning.

Na de Corona pandemie hebben we onze activiteiten weer volledig kunnen ontplooien. Ons gebouw biedt voldoende ruimte om de Corona adviezen en maatregelen correct in acht te nemen en onze gasten misten hun bezoekjes aan het LeMKa gebouw. Wel zijn we steeds alert geweest op nieuwe adviezen en maatregelen, dat is ook nodig want veel van onze gasten en vrijwilligers hebben een kwetsbare gezondheid.

Onze financiële positie dreigde onder druk te komen staan door de sterk gestegen energiekosten in ons gebouw. Mede door een gift zijn de financiële gevolgen beperkt gebleven.

In 2022 waren er de volgende activiteiten:

· Het inloophuis was elke vrijdagochtend vrij toegankelijk voor iedereen die op één of andere manier te maken heeft (gehad) met kanker.

· Een aantal voorbeelden van ontspannende activiteiten die zijn gehouden:
 

o Elke 14 dagen een ochtend aquarelleren

o Workshops Bloemschikken

o Iedere dinsdagmiddag een Yoga bijeenkomst

 

De financiële gegevens over 2020

 

De financiële gegevens over 2021

 

De financiële gegevens over 2022

 

De financiële gegevens over 2023
 

 

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.