Beleidsplan

Voor u ligt het beleidsplan voor 2021-2025 van het Inloophuis van Stichting LeMKa (Leven Met Kanker) Kampen. Stichting LeMKa is opgericht bij notariƫle akte van 11 oktober 2012 en ambieert de komende jaren een groot aantal mensen uit de doelgroep te bereiken en gasten een passend aanbod te bieden in het Inloophuis. In dit beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze en met welke middelen de doelstelling van het Inloophuis van Stichting LeMKa wordt ingevuld in de periode 2021-2025.

In de ziekte kanker liggen veel emoties, zorgen, onzekerheden en twijfel besloten. De professionals doen er alles aan om mensen met kanker en hun naasten te behandelen, te verplegen en te begeleiden. Maar hoe staat het met de begeleiding als men weer thuis is? Juist dan is het belangrijk dat men ergens terecht kan voor herkenning en een luisterend oor. Het Inloophuis van Stichting LeMKa wil ondersteuning geven aan mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

 

Namens het Bestuur van Stichting LeMKa,

Johan Witteveen

 

Beleidsplan 2021-2025

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.