ANBI

‘Stichting LeMKa, Leven Met Kanker’ of ‘LeMKa’ is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat betekend in ons geval dat we alle inkomsten inzetten voor onze doelgroep: mensen die te maken hebben (gehad) met kanker en hun naasten. Stichtingen met een ANBI-status hebben een publicatieplicht tav bepaalde gegevens en financiële cijfers. Die informatie verstrekken we op deze website, zo geven we inzicht in wie en wat wij willen zijn en wat we doen.


Algemeen

1. Naam en contactgegevens

Stichting LeMKa, Leven Met Kanker

Bezoekadres;
Noordweg 129 8262 BR Kampen
mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Website: www.lemka.nl

Postadres;
Noordweg 129 8262 BR Kampen

2. RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) en KvK nummer (Kamer van Koophandel nummer)
RSIN nummer: 852044239
KvK nummer: 56257627

3. Doelstelling

De doelstelling van Stichting LeMKa volgens artikel 2 van haar statuten:

a. de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. ondersteuning te verlenen bij het optimaal houden van de kwaliteit van hun leven, aan mensen met kanker en aan hun naasten en/of aan personen die daarmee te maken hebben of hebben gehad.
b. het aanbieden van ondersteuning aan (ex) patiënten met kanker en hun naaste omgeving;
c. het door terzake kundige vrijwilligers - vanuit het inloophuis- aanbieden van informatie alsmede het verlenen van basis psychosociale ondersteuning aan mensen die met kanker te maken hebben;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De Stichting tracht haar doel in het bijzonder te bereiken door het aanbieden van een open huis, zijnde het "inloophuis" aan de doelgroep die woonachtig is in Kampen en wijde omgeving. Uitgangspunt van het inloophuis is dat gasten zonder afspraak of verwijzing terecht kunnen en dat daar aandacht is voor het persoonlijk verhaal van iedere gast. Tevens worden activiteiten aangeboden, welke zonder kosten of tegen een geringe vergoeding beschikbaar zijn. 


Beleidsplan 2016-2020

1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan voor 2016-2020 van het Inloophuis van Stichting LeMKa (Leven Met Kanker) Kampen. Stichting LeMKa is opgericht bij notariële akte van 11 oktober 2012 en ambieert de komende jaren een groot aantal mensen uit de doelgroep te bereiken en gasten een passend aanbod te bieden in het Inloophuis.

In de ziekte kanker liggen veel emoties, zorgen, onzekerheden en twijfel besloten. De professionals doen er alles aan om mensen met kanker en hun naasten te behandelen, te verplegen en te begeleiden. Maar hoe staat het met de begeleiding als men weer thuis is? Juist dan is het belangrijk dat men ergens terecht kan voor herkenning en een luisterend oor. Het Inloophuis van Stichting LeMKa wil ondersteuning geven aan mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. 

2. Beleidsspeerpunten
· Het werven van voldoende middelen om een goede financiële basis te leggen voor de toekomst;
· Het ontwikkelen van een stabiel en gevarieerd aanbod voor de doelgroep;
· Het zoeken c.q. intensiveren van de samenwerking met zorgaanbieders uit de gemeente Kampen en de regio, inloophuizen uit de regio en kankerpatiëntenverenigingen;
· Zorg dragen voor een deskundige vrijwilligersorganisatie.


Activiteiten

Het inloophuis wil in eerste instantie een veilige plek zijn, waar je je kunt uiten zonder je zorgen te maken over de reactie van anderen. Een plek voor contact met elkaar, voor ontspanning en ondersteuning. Dit kan op verschillende manieren:

· Het inloophuis is elke vrijdagochtend vrij toegankelijk voor iedereen die op één of andere manier te maken heeft met kanker.
· Informatieve bijeenkomsten
· Een aantal voorbeelden van ontspannende activiteiten die de laatste jaren zijn gehouden:

o Elke 14 dagen een ochtend aquarelleren
o Workshops Bloemschikken
o Verwendagen in het Inloophuis
o Creatieve ochtenden
o Workshops schilderen door de Kamper kunstenaar Wouter Berns

                                                                                                                                                                                                                

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.