In de pers

Welkom op de website van Stichting LeMKA Kampen.

Wij ondersteunen op diverse manieren mensen die te maken hebben met kanker.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die zelf of in hun omgeving te maken krijgen met kanker. Een ziekte die niet alleen je eigen leven, maar ook dat van je omgeving volledig op zijn kop kan zetten. Het inloophuis biedt een mogelijkheid, zelf en/of met de mensen uit je omgeving, een luisterend oor en herkenning te vinden. Dit kan onder het genot van een drankje en/of door een gezamenlijke activiteit. De bijeenkomsten worden begeleid door ervaringsdeskundigen en/of professionals, maar in ieder geval door mensen die weten wat er zoal voorbij komt wanneer de diagnose kanker je leven gaat bepalen en veranderen.

Ervaring heeft ons geleerd, dat het delen van wat er in en buiten jezelf gebeurt wanneer je deze diagnose krijgt, mensen helpt er mee om te gaan. Er is vaak herkenning van emoties en ervaringen en alleen dat al maakt het dragen van de last eenvoudiger. Het feit dat niets moet en alles mag geeft onze gasten veelal het gevoel een warm bad te krijgen. Ontspanning dus in tijden die vooral spanning opleveren. Daarom nodigen wij u graag uit bij ons binnen te stappen en het zelf te ervaren.

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.