Actueel
Recent heeft onze regering de maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen verscherpt. Tot 1 juni worden alle bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten verboden.
 
Dat betekent voor LeMKa dat in ieder geval tot 1 juni geen activiteiten georganiseerd worden, het inloophuis is gesloten. Indien onze regering besluit om de periode tot 1 juni te verlengen met een nieuwe tijdsperiode dan wordt de sluiting van het inloophuis met diezelfde tijdsperiode verlengd.
 

Zodra het inloophuis weer open kan en de activiteiten weer gestart worden zal dat via de groepsapp en de website gemeld worden.

 

 

Omdat wij weten hoe belangrijk de LeMKa inloopmorgen voor veel van onze gasten is, gaat die kleinschalige activiteit door. 
 
Met het oog op mogelijke besmettingen met het Corona-virus doen wij een dringend beroep op onze gasten en in het bijzonder die met een kwetsbare gezondheid, dat hij/zij zich afvraagt of het verstandig is om de bijeenkomsten van LeMKa te bezoeken. Enerzijds vanuit de risico's voor de eigen gezondheid, anderzijds voor de risico's voor de gezondheid van de andere gasten. Dat laatste speelt nadrukkelijk als men in omgevingen is geweest waar mensen besmet zijn. Kijk op de groepsapp en/of website voor mogelijke informatie met betrekking tot de LeMKa activiteiten.
 
Daarnaast heeft het bestuur besloten dat zodra in de regio Kampen het eerste besmettingsgeval gemeld wordt dat we dan tijdelijk stoppen met alle LeMKa activiteiten. Tijdelijk wil zeggen dat we dat voorlopig doen voor een periode van 2 weken en dan bezien we of verlenging noodzakelijk is. De info zal gedeeld worden via de groepsapp en de website.
 
 

Aan het eind van het jaar maken we als Stichting LeMKa ook de financiële balans op, binnenkort zullen we ons financiële jaarverslag weer publiceren op deze site.

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie giften ontvangen

- Op Wereldyogadag heeft de Yoga Studio Kampen - docente Joline Jager activiteiten ontplooid waarvan de mooie opbrengst voor LeMKa was;

- De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-NOP toonde haar betrokkenheid met het werk van LeMKa door een geweldig bedrag over te maken;

- Van de Gereformeerde Kerk De Bron te IJsselmuiden-Grafhorst mochten we de mooie opbrengst van een collecte tbv LeMKa ontvangen;

- Van de Proat tente van de Noordweg en de melkbusschieters van de Noordweg, Oosterholthoeve IJsselmuiden en Feesttent Wilsum ontvingen we ook een geweldig bedrag. Jaarlijks kiest men een goed doel voor de inzameling die bij de jaarwisseling rond het melkbusschieten gehouden wordt. Dit jaar was dat LeMKa.

Geweldig om die donaties te mogen ontvangen en het helpt ons om onze activiteiten i

Op onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van LeMKa op 17 januari 2020 hebben we afscheid genomen van bestuurslid Hetty Zandbergen, één van de initiatiefnemers van LeMKa, medeoprichtster van de Stichting LeMKa in oktober 2012 en sindsdien bestuurslid.

Vorig jaar gaf ze aan dat ze keuzes moest maken in haar maatschappelijke activiteiten en na zoveel jaar als bestuurder vond ze het tijd om het stokje over te dragen.

Het bestuur vond het jammer dat Hetty dit besluit moest nemen. Voor ons was Hetty een waardevol bestuurslid in haar handelen en inzet, maar ook door haar kennis en jarenlange ervaring. We hebben begrip voor haar keuze en wensen haar alle goeds toe. Het bestuur heeft Marry Goedhart bereid gevonden om de taken van Hetty over te nemen.

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.