Actueel

Op 10 februari jl. zijn bij Notariskantoor Herweijer de aangepaste statuten van Stichting LeMKa gepasseerd. Aanpassing was nodig om te voldoen aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat o.a. over goed bestuur en het voorkómen van incidenten, dat is in het belang van onze gasten en sponsoren en de continuïteit van de stichting LeMKa. Met dank aan de deskundige begeleiding van Notariskantoor Herweijer.
 

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.