Actueel

Op onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van LeMKa op 17 januari 2020 hebben we afscheid genomen van bestuurslid Hetty Zandbergen, één van de initiatiefnemers van LeMKa, medeoprichtster van de Stichting LeMKa in oktober 2012 en sindsdien bestuurslid.

Vorig jaar gaf ze aan dat ze keuzes moest maken in haar maatschappelijke activiteiten en na zoveel jaar als bestuurder vond ze het tijd om het stokje over te dragen.

Het bestuur vond het jammer dat Hetty dit besluit moest nemen. Voor ons was Hetty een waardevol bestuurslid in haar handelen en inzet, maar ook door haar kennis en jarenlange ervaring. We hebben begrip voor haar keuze en wensen haar alle goeds toe. Het bestuur heeft Marry Goedhart bereid gevonden om de taken van Hetty over te nemen.

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.