Actueel

LEMKA OPNIEUW GESLOTEN

Beste mensen, helaas hebben we moeten besluiten om het LeMKa gebouw opnieuw te sluiten. De toenemende besmettingen en de adviezen en maatregelen van november 2021 hebben ons genoopt dit besluit te nemen. Veel van onze gasten hebben een kwetsbare gezondheid en moeten extra voorzichtig zijn om besmetting te voorkomen. Omdat veel van onze gasten de regelmatige ontmoetingen erg missen houden we de ontwikkelingen in de gaten. Zodra het verantwoord is pakken we onze activiteiten weer op. Houdt deze website in de gaten voor nadere informatie.

 

 

Wij willen het team van de bloemenwinkel de Petstop hartelijk danken voor de prachtige bloemen.
 
 
Omdat wij weten hoe belangrijk de LeMKa inloopmorgen voor veel van onze gasten is, gaat die kleinschalige activiteit door. 
 
Met het oog op mogelijke besmettingen met het Corona-virus doen wij een dringend beroep op onze gasten en in het bijzonder die met een kwetsbare gezondheid, dat hij/zij zich afvraagt of het verstandig is om de bijeenkomsten van LeMKa te bezoeken. Enerzijds vanuit de risico's voor de eigen gezondheid, anderzijds voor de risico's voor de gezondheid van de andere gasten. Dat laatste speelt nadrukkelijk als men in omgevingen is geweest waar mensen besmet zijn. Kijk op de groepsapp en/of website voor mogelijke informatie met betrekking tot de LeMKa activiteiten.
 
Daarnaast heeft het bestuur besloten dat zodra in de regio Kampen het eerste besmettingsgeval gemeld wordt dat we dan tijdelijk stoppen met alle LeMKa activiteiten. Tijdelijk wil zeggen dat we dat voorlopig doen voor een periode van 2 weken en dan bezien we of verlenging noodzakelijk is. De info zal gedeeld worden via de groepsapp en de website.
 
 
Recent heeft onze regering de maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen verscherpt. Tot 1 juni worden alle bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten verboden.
 
Dat betekent voor LeMKa dat in ieder geval tot 1 juni geen activiteiten georganiseerd worden, het inloophuis is gesloten. Indien onze regering besluit om de periode tot 1 juni te verlengen met een nieuwe tijdsperiode dan wordt de sluiting van het inloophuis met diezelfde tijdsperiode verlengd.
 

Zodra het inloophuis weer open kan en de activiteiten weer gestart worden zal dat via de groepsapp en de website gemeld worden.

 

 

Op onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van LeMKa op 17 januari 2020 hebben we afscheid genomen van bestuurslid Hetty Zandbergen, één van de initiatiefnemers van LeMKa, medeoprichtster van de Stichting LeMKa in oktober 2012 en sindsdien bestuurslid.

Vorig jaar gaf ze aan dat ze keuzes moest maken in haar maatschappelijke activiteiten en na zoveel jaar als bestuurder vond ze het tijd om het stokje over te dragen.

Het bestuur vond het jammer dat Hetty dit besluit moest nemen. Voor ons was Hetty een waardevol bestuurslid in haar handelen en inzet, maar ook door haar kennis en jarenlange ervaring. We hebben begrip voor haar keuze en wensen haar alle goeds toe. Het bestuur heeft Marry Goedhart bereid gevonden om de taken van Hetty over te nemen.

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.