Actueel

Op onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van LeMKa op 17 januari 2020 hebben we afscheid genomen van bestuurslid Hetty Zandbergen, één van de initiatiefnemers van LeMKa, medeoprichtster van de Stichting LeMKa in oktober 2012 en sindsdien bestuurslid.

Vorig jaar gaf ze aan dat ze keuzes moest maken in haar maatschappelijke activiteiten en na zoveel jaar als bestuurder vond ze het tijd om het stokje over te dragen.

Het bestuur vond het jammer dat Hetty dit besluit moest nemen. Voor ons was Hetty een waardevol bestuurslid in haar handelen en inzet, maar ook door haar kennis en jarenlange ervaring. We hebben begrip voor haar keuze en wensen haar alle goeds toe. Het bestuur heeft Marry Goedhart bereid gevonden om de taken van Hetty over te nemen.

Aan het eind van het jaar maken we als Stichting LeMKa ook de financiële balans op, binnenkort zullen we ons financiële jaarverslag weer publiceren op deze site.

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie giften ontvangen

- Op Wereldyogadag heeft de Yoga Studio Kampen - docente Joline Jager activiteiten ontplooid waarvan de mooie opbrengst voor LeMKa was;

- De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-NOP toonde haar betrokkenheid met het werk van LeMKa door een geweldig bedrag over te maken;

- Van de Gereformeerde Kerk De Bron te IJsselmuiden-Grafhorst mochten we de mooie opbrengst van een collecte tbv LeMKa ontvangen;

- Van de Proat tente van de Noordweg en de melkbusschieters van de Noordweg, Oosterholthoeve IJsselmuiden en Feesttent Wilsum ontvingen we ook een geweldig bedrag. Jaarlijks kiest men een goed doel voor de inzameling die bij de jaarwisseling rond het melkbusschieten gehouden wordt. Dit jaar was dat LeMKa.

Geweldig om die donaties te mogen ontvangen en het helpt ons om onze activiteiten i

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.