Actueel

Woensdag 13 april gaan we een bloemschikken!
Je kunt je opgeven via 06-49976524 of via de lijst die in LeMKa hangt.

 

 

Op 10 februari jl. zijn bij Notariskantoor Herweijer de aangepaste statuten van Stichting LeMKa gepasseerd. Aanpassing was nodig om te voldoen aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat o.a. over goed bestuur en het voorkómen van incidenten, dat is in het belang van onze gasten en sponsoren en de continuïteit van de stichting LeMKa. Met dank aan de deskundige begeleiding van Notariskantoor Herweijer.
 

LEMKA OPNIEUW GESLOTEN

Beste mensen, helaas hebben we moeten besluiten om het LeMKa gebouw opnieuw te sluiten. De toenemende besmettingen en de adviezen en maatregelen van november 2021 hebben ons genoopt dit besluit te nemen. Veel van onze gasten hebben een kwetsbare gezondheid en moeten extra voorzichtig zijn om besmetting te voorkomen. Omdat veel van onze gasten de regelmatige ontmoetingen erg missen houden we de ontwikkelingen in de gaten. Zodra het verantwoord is pakken we onze activiteiten weer op. Houdt deze website in de gaten voor nadere informatie.

 

 

KAMPEN - 26-01-2022

Gezien de ontwikkelingen betreffende het corona-virus en de maatregelen en adviezen van de overheid lijkt het ons verantwoord het LeMKa gebouw weer te openen en de activiteiten voor onze gasten weer op te starten.
Omdat we weten hoe belangrijk de onderlinge ontmoeting is voor onze gasten, beginnen we daarmee. Op vrijdag 28 januari as. is er een LeMKa inloopmorgen van 10 tot 12 uur. Wij hopen u dan weer te ontmoeten, wel vragen we uw aandacht voor het volgende:

Veel van onze gasten hebben een kwetsbare gezondheid en moeten extra voorzichtig zijn om niet besmet te worden met het corona-virus. Met het oog op een mogelijke besmetting doen wij een dringend beroep op onze gasten en in het bijzonder die met een kwetsbare gezondheid, dat hij/zij zich afvraagt of het verstandig is om de bijeenkomsten van LeMKa te bezoeken. Enerzijds vanuit de risico's voor de eigen gezondheid, anderzijds voor de risico's voor de gezondheid van de andere gasten. Daarnaast vragen we u, alleen te komen als u volledig gevaccineerd bent dan wel dat u recent corona heeft gehad.

Hoewel we natuurlijk hopen dat we niet opnieuw hoeven te stoppen weten we ook dat de omstandigheden maar zo weer anders kunnen zijn. Houdt voor de jongste ontwikkelingen met betrekking tot LeMKa activiteiten deze website in de gaten.

 

Wij willen het team van de bloemenwinkel de Petstop hartelijk danken voor de prachtige bloemen.
 
 

Over LeMKa

LeMKa is sinds november 2012 een stichting. Vanuit een particulier initiatief, mensen die te maken hebben met kanker een luisterend oor te bieden, ontstond de behoefte aan uitbreiding.

Door het oprichten van de stichting hopen wij een platform te creeren waar mensen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kanker, ruimte vinden in de brede zin van het woord.